Kies een taal

UK France Spain Netherlands

Disclaimer

Cookson Precious Metals
59 - 83 Vittoria Street
Birmingham
B1 3NZ
United Kingdom

Telephone: +44 (0)121 200 2120
Fax: +44 (0)121 200 3222

Deze site is voor algemene informatie doeleinden.

De informatie en afbeeldingen op deze website zijn beschermd door copyright onder nationale regelgeving en internationale verdragen. De website mag gekopieerd worden om te bekijken, maar mag niet permanent worden opgeslagen of gekopieerd voor verdere distributie. De reproductie van deze site, in welke vorm dan ook, is verboden zonder nadrukkelijke toestemming van de maker.
Elektronische koppelingen naar deze website zijn verboden zonder toestemming van Cookson Precious Metals. Gelieve dit aan te vragen bij de IT-afdeling op bovenstaand adres.
Elke moeite is genomen om de juistheid van de informatie en de internet links op deze website te waarborgen. Echter, vanwege de aard van het medium en de risico’s, is elke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit uw gebruik of vertrouwen op deze informatie of links uitgesloten.

Alle informatie is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Niets op deze website vormt of wordt beschouwd als uitnodiging om te investeren of anderzins te handelen in aandelen of andere effecten bij Vesuvius plc.
De naam “Cookson” en de Cookson “C” in het logo zijn handelsmerken van Cookson Precious Metals Ltd en zijn beschermd door registratie in het Verenigd Koninkrijk en andere rechtsgebieden.
Wij accepteren of nemen geen verantwoordelijk over de inhoud van andere website die aan deze websites zijn gelinkt.

Kwaliteit, gezondheid & veiligheid, milieubeleid

De websites van Cookson Precious Metals Birmingham & Hatton Garden hechten beiden veel waarde aan het leveren van de hoogste prestaties op het gebied van kwaliteit en dienstverlening naar onze klanten. Wij luisteren naar onze klanten, voortdurend beoordelen wij onze processen. Wij onderzoeken of de gerealiseerde service in lijn staat met de behoefte van onze klanten en maximaliseren de efficiëntie van ons geïntegreerd management systeem.

Wij zetten ons in om de impact op het milieu te minimaliseren, het voorkomen van verontreiniging en het beschermen van de gezondheid en veiligheid van alle mensen die betrokken worden bij onze adviezen en activiteiten, onze medewerkers en het publiek daarbij inbegrepen. Wij streven ernaar om hoge kwaliteit te leveren.

Wij bieden een veilige en gezonde werkomgeving door te zorgen dat alle personeelsleden voldoende zijn geïnformeerd, opgeleid of geïnstrueerd over het werk dat zij uitvoeren. Wij bieden een veilige, gezonde en milieuvriendelijke omgeving, zowel voor zijzelf als voor een ieder om zich heen. Onze activiteiten en de risico’s die dit met zich meebrengt onderwerpen we aan een deskundig onderzoek. We temperen de impact die onze activiteiten hebben op kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu. Wij streven naar een werkomgeving zonder werkgerelateerde ongevallen of milieu-incidenten. De voornaamste punten van ons beleid zijn:

a) Het ontwikkelen en onderhouden van een Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid en Milieu Management Systeem dat voldoet aan de eisen van BS en ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007. Deze vormen een kader voor het bereiken van constante verbetering, het vormen van complete klanttevredenheid, het terugbrengen van de impact op de gezondheid, veiligheid en het milieu. Daarnaast zal het ons een volledige realisatie van alle ondernemingsdoelstellingen opleveren.

b) Focussen op de wensen van onze klanten. We bepalen of het niveau van communicatie volledig aansluit bij de behoeften en verwachtingen van onze klanten.

c) De relevante gezondheids-, veiligheids- en milieuwetgevingen en eisen nauwkeurig in de gaten houden. Hiervoor stellen wij richtlijnen op en brengen dit in de praktijk tot uitwerking.

d) Optimaal inzicht verkrijgen in de gezondheid, veiligheid en milieu risico’s en de impact die dit heeft op onze activiteiten. Dit communiceren wij naar onze medewerkers. Klanten (indien nodig) kunnen we bijstaan door middel van training en het voortdurend actualiseren van hun kennis op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid & milieu.

e) Onze medewerkers stimuleren om open discussies, input en suggesties te geven voor het verbeteren van kwaliteit, gezondheid, veiligheid & milieu.

f) Het vast stellen en onderhouden van een infrastructuur die in staat is ondersteuning te bieden aan alle bedrijfsactiviteiten en waarmee we alle doelstellingen van de onderneming kunnen realiseren.

g) Om ruimte te creeëren voor verbetering van de bedrijfsactiviteiten in welke vorm dan ook, ontwerpen en implementeren we effectieve oplossingen binnen het bedrijf, die wij periodiek beoordelen.

Opmerking: Voor de verantwoordelijkheden voor kwaliteit, milieu & gezondheid en veiligheid management verwijzen wij u naar pagina 8 en 13 van het QUENSH handboek, PPM en gezondheid & veiligheid prikbord.

Mocht u problemen ondervinden op de website, dan vragen wij u contact op te nemen via onderstaand e-mailadres: webmaster@cooksongold.com